PROCEEDINGS BOOK


  BİLDİRİLERİN YAYINLANACAĞI DERGİLER için tıklayınız.
About for Journals

 1.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Değerlendirme

1.Lisanüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016 tarihinde Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öncülüğünde gerçekleştirilmiştir.

Başta hem sempozyum açılışına hem de gala gecesine teşrif eden Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Sayın Prof. Dr. Cahit BAĞCI’ya ve Sempozyum Dönem Başkanı Sayın Prof. Dr. Cengiz TORAMAN’a, özellikle de hem gönderilen bildirilere hakemlik yaparak hem de teşrif ederek bizleri onurlandıran Bilim Kurulu Üyesi Sayın

·        Prof. Dr. Ali ACARAVCI (Mustafa Kemal Üniversitesi)

·        Prof. Dr. Ali CEYLAN (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

·        Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

·        Prof. Dr. Erdinç ALTAY (İstanbul Üniversitesi)

·        Prof. Dr. Kürşat YALÇINER (Gazi Üniversitesi)

·        Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

·        Prof. Dr. Himmet KARADAL (Aksaray Üniversitesi)

·        Prof. Dr. İsmail BEKÇİ (Nevşehir Üniveristesi)

·        Prof. Dr. Ömer Faruk İŞCAN (Atatürk Üniversitesi)

·        Prof. Dr. Turhan KORKMAZ (Mersin Üniversitesi)

·        Doç. Dr. Abdullah SOYSAL  (Sütçü İmam Üniversitesi)

·        Doç. Dr. Yasemin KESKİN BENLİ (Gazi Üniversitesi)

·        Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU  (Muğla Üniversitesi)

·        Doç. Dr. Aykut BEDÜK (Selçuk Üniversitesi)

·        Doç. Dr. Belgin AYDINTAN (Gazi Üniversitesi)

·        Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

·        Doç. Dr. Fedai ÇAVUŞ (Osmaniye Korkutata Üniversitesi)

·        Doç. Dr. Ferudun KAYA (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

·        Doç. Dr. M. Suphi ÖZÇOMAK (Atatürk Üniversitesi)

·        Doç. Dr. S. Serdar KARACA (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

·        Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KAYA (Erzurum Teknik Üniversitesi)

·        Yrd. Doç. Dr. E. Barış BAŞÇI (Hitit Üniveritesi)

 

Ayrıca Bilim Kurulunun dışında teşrif eden Sayın

·        Prof. Dr. Şermin ŞENTURAN (Bülent Ecevit Üniversitesi)

·        Prof. Dr. Mustafa PAKSOY (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

·        Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN (Sütçü İmam Üniversitesi)

·        Prof. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ (Mustafa Kemal Üniversitesi)

·        Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI (Çukurova Üniversitesi)

·        Doç.Dr. Mazlum ÇELİK (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)

·        Yrd. Doç. Dr. Fikri PALA (Uludağ Üniversitesi)

hocalarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

 

1.Lisanüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu ilk defa yapılmasına rağmen sunulan bildirilerin kalitesi, yüksek katılımcı oranı, oturum salonlarının doluluğu ve sosyal etkinlikleri ile başarılı bir sempozyum olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca oluşturulan Danışma Kurulu ile her yıl düzenli olarak yapılmasına, sempozyumun ikincisinin gelecek yıl Uludağ Üniversitesi ve üçüncüsünün de Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenmesine karar verilmiştir. Düzenli hale getirilen bu sempozyum ile lisansüstü işletme öğrencilerin araştırmalarının daha kaliteli seviyelere ulaştırılması hedeflenmektedir.

Gelecek yıl Uludağ Üniversitesi’nde görüşmek üzere hoşçakalın.

Saygılarımla.

 

 

 

Doç. Dr. İbrahim Halil EKŞİ

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı